Retourbeleid

a. Bij levering van producten kan een particuliere opdrachtgever zich binnen 7 dagen (na ontvangst)
bedenken en de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Tijdens de bedenktijd gaat opdrachtgever
zorgvuldig om met product en verpakking. Opdrachtgever pakt het product slechts uit, voor zover dat
nodig is voor een oordeel. Bij herroeping retourneert opdrachtgever het product in de originele staat en
verpakking, volgens instructies van opdrachtnemer. Herroeping kan niet bij producten:
I. die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van opdrachtgever (maatwerk
zoals producten met specifieke teksten, namen of logo’s);
II. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
III. die snel kunnen bederven of verouderen (zoals taarten, brood en verse producten).
b. De kosten van herroeping/bedenking/ontbinding komen voor rekening van de klant.
c. Als de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal opdrachtnemer dit bedrag na ontbinding zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, verrekenen en terugbetalen.